Recruiting

Gwasanaeth Recriwtio Rhad Ac Am Ddim

Ydych chi’n chwilio am staff newydd?  Gall Trac eich helpu i recriwtio’r ymgeisydd cywir ar gyfer eich busnes.

Ymgeiswyr Parod I Weithio

Gallwn ddarparu ymgeiswyr parod i weithio ar gyfer eich busnes neu gynorthwyo ymgeiswyr addas i gwblhau’r hyfforddiant angenrheidiol.

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Beth am gefnogi eich cymuned a sicrhau manteision hirdymor i’ch busnes drwy weithredu rhaglenni cyflogadwyedd?

Gwasanaeth Cyflogres

A yw’r gyflogres yn rhoi pen tost i chi? Gadewch i Wasanaethau Cyflogaeth Trac eich helpu. Am gyn lleied a £5 y pen y mis.

.

Trac is part of Antur Teifi

Mae Trac yn rhan o Antur Teifi

Jobfit in partnership-wales

Trac yn gweithio mewn partneriaeth gyda Jobfit

Job Centre Plus